Lawendowy Winiec

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTÓW 

Korzystanie ze sprzętu pływającego oraz rowerów jest bezpłatne dla naszych Gości.

Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Rodzice lub opiekunowie mogą zabrać na pokład osoby nieletnie na własną odpowiedzialność.

Nie wypożycza się sprzętu pływającego ani rowerów osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających.

Na pokładzie sprzętu pływającego może znajdować się jednocześnie tylu pasażerów, dla ilu przeznaczony jest użytkowany sprzęt, tzn.:

  • kajak – 2 osoby,
  • rower wodny – 2 osoby + 1,

łódka – 3 osoby.

Osoby korzystające ze sprzętów wodnych są zobowiązane do stosowania kamizelek asekuracyjnych.

Użytkownikom sprzętu zabrania się:

  • odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim i pozostawiania go bez dozoru,
  • spożywania alkoholu,
  • holowania innego sprzętu pływającego,

pływania bez kamizelek asekuracyjnych.

Użytkownik sprzętu pływającego jest zobowiązany do:

  • dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób znajdujących się na pokładzie,
  • obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
  • zwrócenia sprzętu w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia,
  • poinformowania pracownika obiektu o każdej zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się sprzętu pływającego, nieszczelności, uszkodzenie sprzętu,
  • nieprawidłowości należy zgłosić każdorazowo po ich pojawieniu się.

Za zniszczenia, braki i uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu ponosi odpowiedzialność materialną wypożyczający, który zostanie obciążony kosztami naprawy.

Kierownictwo obiektu nie odpowiada za rzeczy osobiste zabrane na pokład i zagubione podczas użytkowania sprzętu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się użytkowników sprzętu, a w szczególności za szkody, jakie mogliby spowodować wobec innych osób.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu należy się upewnić, że jest on sprawny i bezpieczny w użytkowaniu. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci użytkowników.

Wypożyczanie sprzętu może być wstrzymane w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Sprzęt wodny oraz rowery są wydawane i odbierane przez upoważnionego pracownika obiektu.

O nas
Zapraszamy do Lawendowego Wińca, przytulnego pięciopokojowego domu położonego w sercu Mazur Zachodnich, w miejscowości Winiec, 8 km od Miłomłyna w powiecie ostródzkim.
Obserwuj nas
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram